KIVA (Kisvállalati Adó) előnyei és hátrányai 2024-ben

Az utóbbi időszakban előtérbe került a kisvállalati adózás (KIVA) választási lehetősége. Szokták még helytelenül KIVA adózásnak is hívni (KIVA = Kisvállalati adó, tehát a KIVA adózás = Kisvállalati adó adózás, ami helytelen). Maga a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is küldött cégeknek tájékoztatót ezzel kapcsolatban, hogy fontolják meg a kisvállalati adóra való áttérést. Ebben a szakmai cikkben a KIVA előnyeit, hátrányait fogjuk megvizsgálni.

Mi az a KIVA?

A KIVA, azaz a kisvállalati adó egy egyszerűsített adónem fajta, amelynek célja, hogy kiváltson más vállalkozások által fizetendő adónemet:

 • szociális hozzájárulási adó,
 • társasági adó.

A KIVA által korábban szintén kiváltott szakképzési hozzájárulás január 1-től megszűnik, azaz ennek a tehernek a megfizetésére a jövőben sem a kisvállalati adózok, sem más vállalkozások nem kötelezettek.

KIVA Mértéke

A KIVA mértéke korábban az adóalap 16%-a volt, majd lecsökkentették 13%-ra, viszont 2020-tól az adóalap 12%-ra módosult, 2021-től 11%-ra, 2022-től pedig 10%, ami 2024-ben változatlan, tehát a kisvállalati adókulcs jelenlegi mértéke 10 százalék.

Mi számít adóalapnak?

A KIVA adóalapja főszabály szerint az alábbi tételekből áll néhány korrekció tétel mellett:

 • a személyi jellegű kifizetések és jóváhagyott osztalék összege,
 • amely a kapott osztalékkal és a nettó tőkebevonással is csökkenthető,
 • de legalább a személyi jellegű kifizetések összege (minimum adóalap).

A KIVA alapjának meghatározásakor elhatárolt veszteség leírására is lehetőség van, továbbá a keletkezett és még fel nem használt elhatárolt veszteség is levonható.

Mik a kisvállalati adózás előnyei?

 • Kiváltja a társasági adót és a szociális hozzájárulási adót.
 • A személyi jellegű kifizetéseket 13% helyett 10% adó terheli
 • A szociális hozzájárulási adót érintő foglalkoztatással összefüggő kedvezmények  többsége itt is igénybe vehető
 • Az osztalékként ki nem fizetett nyereség adómentes
 • A beruházások tőke bevonását igénylik, költségük a minimumadó terhére is leírható az adóalapból
 • A kisvállalati adóalanyok is érvényesíthetik a szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezményét.

KIVA előnyei részletesebben?

 • a béreket terhelő adókulcs (10%) kedvezőbb a kiváltott szociális hozzájárulási adónál (2022-től ez már csak 13%)
 •  szociális hozzájárulási adót érintő foglalkoztatással összefüggő kedvezmények többsége (munkaerőpiacra lépők, három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők, megváltozott munkaképességű személyek, szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, illetve kutatók foglalkoztatása és kutatás-fejlesztési tevékenység utáni kedvezmények) a kisvállalati adóban is igénybe vehető a személyi
  jellegű kifizetések csökkentése révén,
 • a vállalkozásba visszaforgatott nyereség nem képez adóalapot, csak a vállalkozásból kivont nyereség (osztalék) után kell adózni,
 • amennyiben a beruházások tőke bevonását (vagy a kapott osztalékok vállalkozásban tartását) igénylik, költségük a minimumadó, azaz a személyi jellegű kifizetések terhére is leírható az adóalapból.
 • A kisvállalati adóalanyok is érvénesíthetik a szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezményét a szociális hozzájráulási adóról szóló törvény alapján, adó-visszaigénylés keretében. A kedvezmény a ’08 jelű bevallási nyomtatványon igényelhető vissza.

Kinek előnyös a KIVA?

 1. Ha sok az alkalmazottad (magas fizetés, bérjárulékok stb.), és a személyi jellegű kifizetések meghaladják a vállalkozásod nyereségét.
 2. Ha a céged növekedése a cél, azaz a nyereséged inkább visszaforgatnád, mint kivennéd
 3. Ha tőke bevonásával jelentős fejelsztések végrehajtását tervezed.

Kinek hátrányos a KIVA?

 1. A szociális hozzájárulási adóból közfoglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmény a kisvállalati adóban nem elérhető.

Ki jogosult a KIVA választására?

 1. a betéti társaság (Bt.),
 2. a korlátolt felelősségű társaság (Kft.),
 3. a zártkörűen működő részvénytársaság (Zrt.),
 4. az egyéni cég (Ec.),
 5. a közkereseti társaság (Kkt.),
 6. a szövetkezet és a lakásszövetkezet,
 7. az erdőbirtokossági társulat,
 8. a végrehajtó iroda,
 9. az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda,
 10. a szabadalmi ügyvivői iroda,
 11. a külföldi vállalkozó,
 12. a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy,

KIVA feltételek: ki választhatja a kisvállalati adó szerinti adózást?

 • Ha az átlagos statisztikai létszám – kapcsolt vállalkozásokkal együtt – az előző évben nem haladta meg az 50 főt,
 • Ha az árbevétel – kapcsolt vállalkozásokkal együtt – az előző évben nem haladta meg az 3 milliárd forintot, 12 hónapnál rövidebb adóévnél a 3 milliárd forint időarányos részét,
 • Ha a mérlegfőösszeg nem haladta meg az 3 milliárd forintot,
 • üzleti évének mérlegforduló napja december 31,
 • ellenőrzött külföldi társasággal az adóévet megelőző évben nem rendelkezik

A kisvállalati adó bevallása

A kisvállalati adó éves elszámolású adó. Az adóbevallást a szokásos, adóévet követő május 31-ig kell beküldened. A bevallási kötelezettségeidet a KIVA jelű nyomtatványon kell teljesítened.

Adóelőleg meghatározása

A KIVA esetén negyedévente adóelőleget szükséges fizetned, amelyet a tárgynegyedévet követő hónap 20-ig kell megtenni.

Mi a KIVA adóelőleg összege?

Az adóelőleg-megállapítási időszakban a fizetendő adóelőleg az alábbiak szerint adódik össze:

 1. Személyi jellegű kifizetések összege
 2. A jóváhagyott fizetendő osztalék (ide nem számítjuk bele a KIVA előtti időszak adózott eredményéből és eredménytartalékból fizetett osztalékot.), csökkentve a külföldön fizetendő osztalék összegével, feltéve, ha azt a vállalkozás nem számolja el az adózás előtti eredmény terhére ráfordításként.

együttes összegének a 10%-a.

Ha az adóelőleged meghaladja végül az adóévre megállapított adó összegét, akkor jogosult vagy visszaigényelni.

Hogyan tudsz bejelentkezni a kisvállalati adó hatálya alá?

Ha már működő vállalkozás vagy, akkor a kiva bejelentkezés év közben bármikor megtehető. Ennek hatálya a döntésedet követő hónap első napján jön létre.

Amennyiben új vállalkozás vagy, akkor a kiva adóalanyiságot választására vonatkozó nyilatkozatot a cégbejegyzési kérelmednek kell tartalmaznia.

Bejelentkezni az erre a célra rendszeresített ’T201, ’T201T jelű nyomtatványon, elektronikus úton tudsz.

Fontos tudni

Kisvállalati adóalany

Mikor nem jogszerű a bejelentésed?

Ha a bejelentés napján a NAV felé nyilvántartott, végrehajtható adótartozásod az 1 millió forintot meghaladja.

Hogyan tudsz a KIVA hatálya alól kijelentkezni?

A kisvállalati adóalanyiság megszűnik

A kisvállalati adóalanyiság megszűnik, ha a létszám meghaladja a 100 főt, vagy a bevétel meghaladja a 6 milliárd forintot. Ebben az esetben a bevételnél nem kell figyelembe venni a kapcsolt vállalkozások adatait.

De van több másik ok is, ami alapján megszűnik. Például ha a cég ellen végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás indul, akkor a negatív eljárás kezdő időpontját megelőző nappal szűnik meg. Vagy ha az adóalany egyesül vagy szétválik, vagy megszűnik. Erről a teljes és részletes listát a NAV tájékoztatójában találjátok.

Visszatérés a társasági adózásra KIVA alól

Szemben a kisvállalati adózásra való bejelentkezéshez, amit bármikor megtehetsz év közben, a kijelentkezést legkorábban az adóév december 1-jétől legkésőbb december 20-ig tudod megtenni (vagy a könyvelőd) az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton a NAV felé.

Érdemes tudni

törvény a kisvállalati adózásról

KIVA kalkulátor 2024

Az Adóügyekért felelős államtitkárság elérhetővé tette a 2024-as kiva-kalkulátor segédanyagot. A Társasági- és Kivállalati adózást összehasonlító kalkulátor segítséget nyújt abban, hogy melyik lenne előnyösebb választás számodra. Mindenképp érdemes tíz percet szánni a kiva-kalkulátorra, ha céged bértömege nagyobb a nyereségnél vagy ha a nyereséged visszafordítod növekedésre.

Összefoglalás

A KIVA egy alternatív adózási lehetőséget biztosít KKV-k és mikrovállalkozások számára, hogy kevesebb adó terhelje a céget. Akkor érdemes választanod, ha a költségeid nagy részét az alkalmazottak bére jelenti, illetve ha céged a közeljövőben nagy növekedés előtt áll. Törekedtem a KIVA részletes bemutatására, megismerhetted, mennyi a KIVA mértéke, mik a KIVA hátrányai, a KIVA előnyei, kinek jó a KIVA, de ha ennél többet szeretnél megtudni róla, akkor itt le tudod tölteni a Kisvállalati adó szabályozása 2024-től elkészített nagyon részletese bemutatót.

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét

Farkas Dezső
Farkas Dezső
Farkas Dezső az F.W. Olin Graduate School of Business, Babson College MBA hallgatója, a Jövőt Építők Generációja Egyesület elnöke, valamint a Global Shapers Budapest Hub Alumni vezetője. Beválasztották az 50 tehetséges magyar fiatal közé. Templeton Fellow. Két TEDx előadás fűződik a nevéhez. Az ASEF Young Leaders Summit kiválasztottja Luxemburgban, valamint a Youth Leaders Forum alumnija.

Felkapott cikkek

Hasonló cikkek
Dezso Farkas

Top 10 társasjáték – A világ legtöbbet megvásárolt társasjátékai

Ahogy a jóléti társadalom egyre elterjedtebb lett a világban,...

Mi az a TEÁOR, és mit kell tudni róla?

Mi a TEÁOR szám jelentése, mik a jellemzői? Mit...

Bankszámlaszám felépítése [Minden, amit tudnod kell róla]

Aligha létezhet olyan vállalkozás és vállalkozó Magyarországon, aki ne...

Teljes Beszámoló Ismertető – Mérleg és Eredménykimutatás bemutatása

A beszámoló áttekintése és megértése nem pénzügyi végzettségű ember...