Az utóbbi időszakban előtérbe került a kisvállalati adózás (KIVA) választási lehetősége. Szokták még helytelenül KIVA adózásnak is hívni (KIVA = Kisvállalati adó, tehát a KIVA adózás = Kisvállalati adó adózás, ami helytelen). Maga a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is küldött cégeknek tájékoztatót ezzel kapcsolatban, hogy fontolják meg a kisvállalati adóra való áttérést. Ebben a szakmai cikkben a KIVA előnyeit, hátrányait fogjuk megvizsgálni.

Mi az a KIVA?

A KIVA, azaz a kisvállalati adó egy egyszerűsített adónem fajta, amelynek célja, hogy kiváltson három másik vállalkozások által fizetendő adónemet:

 • szociális hozzájárulási adó,
 • szakképzési hozzájárulás,
 • társasági adó.

A szakképzési hozzájárulás alóli mentesülés azt jelenti, hogy a KIVA alanyok nem tarthatnak igényt a szakképzési hozzájárulási kötelezettséggel összefüggő normatív csökkentőt tétel (vagy annak egy részének) visszaigénylésére sem.

KIVA Mértéke

A KIVA mértéke korábban az adóalap 16%-a volt, majd lecsökkentették 13%-ra, viszont 2020-tól az adóalap 12%-ra módosult, 2021-től 11%-ra, 2022-től pedig 10%, tehát a kisvállalati adókulcs jelenlegi mértéke 10 százalék.

Mi számít adóalapnak?

A KIVA adóalapja főszabály szerint az alábbi tételekből áll néhány korrekció tétel mellett:

 • a személyi jellegű kifizetések és jóváhagyott osztalék összege,
 • amely a kapott osztalékkal és a nettó tőkebevonással is csökkenthető,
 • de legalább a személyi jellegű kifizetések összege (minimum adóalap).

Mik a kisvállalati adózás előnyei?

 • Kiváltja a társasági adót, a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást.
 • A személyi jellegű kifizetéseket 19% helyett 10% adó terheli
 • Az osztalékként ki nem fizetett nyereség adómentes
 • Egyszerűbb adminisztráció

KIVA előnyei részletesebben?

 • a béreket terhelő adókulcs (10%) lényegesen kedvezőbb a kiváltott szociális
  hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás együttes kulcsánál (2022-től ez már csak 13%)
 •  szociális hozzájárulási adót és részben a szakképzési hozzájárulást is érintő
  foglalkoztatással összefüggő kedvezmények többsége (munkaerőpiacra lépők, három
  vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők, megváltozott munkaképességű
  személyek, szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben
  foglalkoztatott munkavállalók, illetve kutatók foglalkoztatása és kutatás-fejlesztési
  tevékenység utáni kedvezmények) a kisvállalati adóban is igénybe vehető a személyi
  jellegű kifizetések csökkentése révén,
 • a vállalkozásba visszaforgatott nyereség nem képez adóalapot, csak a vállalkozásból
  kivont nyereség (osztalék) után kell adózni,
 • amennyiben a beruházások tőke bevonását (vagy a kapott osztalékok vállalkozásban
  tartását) igénylik, költségük a minimumadó, azaz a személyi jellegű kifizetések terhére
  is leírható az adóalapból.

Kinek előnyös a KIVA?

 1. Ha sok az alkalmazottad (magas fizetés, bérjárulékok stb.), és a személyi jellegű kifizetések meghaladják a vállalkozásod nyereségét.
 2. Ha a céged növekedése a cél, azaz a nyereséged inkább visszaforgatnád, mint kivennéd.

Kinek hátrányos a KIVA?

A KIVA választása hátrányos lehet azoknak az adózóknak, amelyek gyakorlati képzést folytatnak, vagy a jövőben ilyen tevékenység folytatását tervezik.

Mik a kisvállalati adózás hátrányai részletesebben?

A szakképzési hozzájárulás gyakorlati képzéssel is teljesíthető, amely esetben az adózó a kötelezettséggel összefüggésben normatív csökkentő tételt alkalmaz, amely adott esetben meghaladhatja a hozzájárulás mértékét és visszaigénylésre jogosít. Mivel a kisvállalati adó alanyai részéről nincs szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettség, részükről a kötelezettség gyakorlati képzéssel történő teljesítése sem értelmezhető. Ennek következtében a kisvállalati adóalanyok nem tarthatnak igényt a szakképzési hozzájárulási kötelezettséggel összefüggő normatív csökkentő tétel (vagy annak egy részének) visszaigénylésére.

Ki jogosult a KIVA választására?

 1. a betéti társaság (Bt.),
 2. a korlátolt felelősségű társaság (Kft.),
 3. a zártkörűen működő részvénytársaság (Zrt.),
 4. az egyéni cég (Ec.),
 5. a közkereseti társaság (Kkt.),
 6. a szövetkezet és a lakásszövetkezet,
 7. az erdőbirtokossági társulat,
 8. a végrehajtó iroda,
 9. az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda,
 10. a szabadalmi ügyvivői iroda,
 11. a külföldi vállalkozó,
 12. a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy,

KIVA feltételek: ki választhatja a kisvállalati adó szerinti adózást?

 • Ha az átlagos statisztikai létszám – kapcsolt vállalkozásokkal együtt – az előző évben nem haladta meg az 50 főt
 • Ha az árbevétel – kapcsolt vállalkozásokkal együtt – az előző évben nem haladta meg az 1 milliárd forintot
 • Ha a mérlegfőösszeg nem haladta meg az 1 milliárd forintot.

Fontos tudni

KIVA adóalany

A kisvállalati adó bevallása

A kisvállalati adó éves elszámolású adó. Az adóbevallást a szokásos, adóévet követő május 31-ig kell beküldened. A bevallási kötelezettségeidet a KIVA jelű nyomtatványon kell teljesítened.

Adóelőleg meghatározása

A KIVA esetén negyedévente adóelőleget szükséges fizetned, amelyet a tárgynegyedévet követő hónap 20-ig kell megtenni.

Mi a KIVA adóelőleg összege?

Az adóelőleg-megállapítási időszakban a fizetendő adóelőleg az alábbiak szerint adódik össze:

 1. Személyi jellegű kifizetések összege
 2. A jóváhagyott fizetendő osztalék (ide nem számítjuk bele a KIVA előtti időszak adózott eredményéből és eredménytartalékból fizetett osztalékot.), csökkentve a külföldön fizetendő osztalék összegével, feltéve, ha azt a vállalkozás nem számolja el az adózás előtti eredmény terhére ráfordításként.

együttes összegének a 10%-a.

Ha az adóelőleged meghaladja végül az adóévre megállapított adó összegét, akkor jogosult vagy visszaigényelni.

Hogyan tudsz bejelentkezni a kisvállalati adó hatálya alá?

Ha már működő vállalkozás vagy, akkor a kiva bejelentkezés év közben bármikor megtehető. Ennek hatálya a döntésedet követő hónap első napján jön létre.

Amennyiben új vállalkozás vagy, akkor a kiva adóalanyiságot választására vonatkozó nyilatkozatot a cégbejegyzési kérelmednek kell tartalmaznia.

Bejelentkezni az erre a célra rendszeresített ’T201, ’T201T jelű nyomtatványon, elektronikus úton tudsz.

Fontos tudni

Kisvállalati adóalany

Mikor nem jogszerű a bejelentésed?

Ha a bejelentés napján a NAV felé nyilvántartott, végrehajtható adótartozásod az 1 millió forintot meghaladja.

Hogyan tudsz a KIVA hatálya alól kijelentkezni?

A kisvállalati adóalanyiság megszűnik

A kisvállalati adóalanyiság megszűnik, ha a létszám meghaladja a 100 főt, vagy a bevétel meghaladja a 3 milliárd forintot. Ebben az esetben a bevételnél nem kell figyelembe venni a kapcsolt vállalkozások adatait.

De van több másik ok is, ami alapján megszűnik. Például ha a cég ellen végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás indul, akkor a negatív eljárás kezdő időpontját megelőző nappal szűnik meg. Vagy ha az adóalany egyesül vagy szétválik, vagy megszűnik. Erről a teljes és részletes listát a NAV tájékoztatójában találjátok.

Visszatérés a társasági adózásra KIVA alól

Szemben a kisvállalati adózásra való bejelentkezéshez, amit bármikor megtehetsz év közben, a kijelentkezést legkorábban az adóév december 1-jétől legkésőbb december 20-ig tudod megtenni (vagy a könyvelőd) az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton a NAV felé.

Érdemes tudni

törvény a kisvállalati adózásról

Mekkora az áttérési különbözet?

Az áttérési különbözet a KIVA időszakában keletkezett, osztalékként ki nem vont számviteli eredmény nem beruházási célokra fordított része, csökkentve a kapott osztalékkal.

Ha az érték pozitív, akkor ezzel az értékkel azonos összegű lekötött tartalék képzése történik.
Ha ez az érték negatív, akkor annak abszolút értéke elhatárolt veszteséget növeli.

KIVA kalkulátor 2022

Az Adóügyekért felelős államtitkárság elérhetővé tette a 2022-as kiva-kalkulátor segédanyagot. A Társasági- és Kivállalati adózást összehasonlító kalkulátor segítséget nyújt abban, hogy melyik lenne előnyösebb választás számodra. Mindenképp érdemes tíz percet szánni a kiva-kalkulátorra, ha céged bértömege nagyobb a nyereségnél vagy ha a nyereséged visszafordítod növekedésre.

Összefoglalás

A KIVA egy alternatív adózási lehetőséget biztosít KKV-k és mikrovállalkozások számára, hogy kevesebb adó terhelje a céget. Akkor érdemes választanod, ha a költségeid nagy részét az alkalmazottak bére jelenti, illetve ha céged a közeljövőben nagy növekedés előtt áll. Törekedtem a KIVA részletes bemutatására, megismerhetted, mennyi a KIVA mértéke, mik a KIVA hátrányai, a KIVA előnyei, kinek jó a KIVA, de ha ennél többet szeretnél megtudni róla, akkor itt le tudod tölteni A kisvállalati adó szabályozása 2022-től a NAV által kiállított nagyon részletese bemutatót.

A farkasdezso.hu oldalát Farkas Dezső üzemelteti. Kérlek ismerd meg a történetemet, és ha szeretnél további szakmai és személyes cikket olvasni a jövőben, kérlek Támogass!

Farkas Dezső az F.W. Olin Graduate School of Business, Babson College MBA hallgatója, a Jövőt Építők Generációja Egyesület elnöke, valamint a Global Shapers Budapest Hub Alumni vezetője. Beválasztották az 50 tehetséges magyar fiatal közé. Templeton Fellow. Két TEDx előadás fűződik a nevéhez. Az ASEF Young Leaders Summit kiválasztottja Luxemburgban, valamint a Youth Leaders Forum alumnija.

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét